مرمرسفید، رخام‌ گچی‌ Alabaster

فارسی : مرمرسفید، رخام‌ گچی‌

انگلیسی : Alabaster