آدم‌، آدم‌ ابولبشر Adam

فارسی : آدم‌، آدم‌ ابولبشر

انگلیسی : Adam