فعال‌ كننده‌، محرك‌ Actuator

فارسی : فعال‌ كننده‌، محرك‌

انگلیسی : Actuator