ابرخردرایانه supermini computer

فارسی : ابرخردرایانه

انگلیسی : supermini computer