تنابه‌ای، لنفی lymphatic

فارسی : تنابه‌ای، لنفی

انگلیسی : lymphatic