(گویچه سفید) چندهسته‌ای granulocyte

فارسی : (گویچه سفید) چندهسته‌ای

انگلیسی : granulocyte