مخابرات telecommunication

فارسی : مخابرات

انگلیسی : telecommunication