آكنده‌ساز taxidermist

فارسی : آكنده‌ساز

انگلیسی : taxidermist