پمپ‌زنی، تلمبه‌زنی pompage

فارسی : پمپ‌زنی، تلمبه‌زنی

انگلیسی : pompage