چوبْ‌فروش parquet

فارسی : چوبْ‌فروش

انگلیسی : parquet