آرایشی، تزیینی decorative

فارسی : آرایشی، تزیینی

انگلیسی : decorative