رده‌بندی، طبقه‌بندی classification

فارسی : رده‌بندی، طبقه‌بندی

انگلیسی : classification