غیرحرفه‌ای amateur

فارسی : غیرحرفه‌ای

انگلیسی : amateur