قالب‌بندی شده formatted

فارسی : قالب‌بندی شده

انگلیسی : formatted