پهنای باند bandwidth

فارسی : پهنای باند

انگلیسی : bandwidth