پیش‌پرداز preprocessor

فارسی : پیش‌پرداز

انگلیسی : preprocessor