پیش‌ویرایش pre-edit

فارسی : پیش‌ویرایش

انگلیسی : pre-edit