پیش‌شرط precondition

فارسی : پیش‌شرط

انگلیسی : precondition