نگاره‌ای graphic

فارسی : نگاره‌ای

انگلیسی : graphic