نام متنی textual name

فارسی : نام متنی

انگلیسی : textual name