هسته‌ی اصلی hard core

فارسی : هسته‌ی اصلی

انگلیسی : hard core