هم‌ارزی equivalence

فارسی : هم‌ارزی

انگلیسی : equivalence