همگام‌شده synchronized

فارسی : همگام‌شده

انگلیسی : synchronized