سخت‌افزار Hardware

فارسی : سخت‌افزار

انگلیسی : Hardware