سمتِ‌راست‌ترین rightmost

فارسی : سمتِ‌راست‌ترین

انگلیسی : rightmost