شماره‌گیری مجدد redial

فارسی : شماره‌گیری مجدد

انگلیسی : redial