شماره‌گیری dial

فارسی : شماره‌گیری

انگلیسی : dial