یک‌نواخت uniform

فارسی : یک‌نواخت

انگلیسی : uniform