یک‌سوساز rectifier

فارسی : یک‌سوساز

انگلیسی : rectifier