یک‌جهته Unidirectional

فارسی : یک‌جهته

انگلیسی : Unidirectional