دوره‌ای Periodic

فارسی : دوره‌ای

انگلیسی : Periodic