درجه‌بندی calibration

فارسی : درجه‌بندی

انگلیسی : calibration