جدول‌بند tabulator

فارسی : جدول‌بند

انگلیسی : tabulator